شهرداری کرج

شهرداری کرج

نورپردازی ۳d ( ویدئو مپینگ ) با توجه به جدید بودن فناوری و امکان ایجاد افکت های مختلف و گوناگون میتواند تاثیرگذاری خود را برای مدت ها حفظ کند .

نورپردازی تری دی ساختمان زیبا سازی کرج ( ۳ خرداد فتح خرمشهر )