آبنمای ضد جاذبه ( ضد گرانش زمین )

آبنمای ضد جاذبه ( ضد گرانش زمین )

آبنمای ضد جاذبه ( ضد گرانش زمین )آنجائیکه بر طبق قوانین فیزیک و قدرت جاذبه زمین آب باید به سمت زمین ریزش داشته باشد و امکان اینکه خلاف جهت زمین ریزش نماید بسیار دور از ذهن میباشد.

در این سیستم با بهره گیری از تکنولوژی های خاص آب در حال ریزش به صورت قطرات درشت ( ۱ الی ۲ سانتیمتر) خواهد بود.

و بر خلاف تصور عامه، این قطرات در حالت بی وزنی قرار گرفته و با خنثی نمودن جاذبه زمین با سرعت بسیار کم و به صورت آهسته به سوی زمین حرکت نموده و گاها طبق برنامه ریزی که در سیستم قرار می گیرد. آب به صورت معلق در هوا ثابت مانده و یا از زمین به سوی بالا حرکت خواهد نمود. 

 آبنمای ضد جاذبه به دلیل جادویی بودن و تناقض با دانسته های بشر باعث ایجاد شگفتی و جذابیت فراوان و جذب مخاطب می شود .

آبنمای ضد جاذبه ( ضد گرانش زمین ) بی شک وسیله ای است که در دنیای تبلیغات مانندش وجود ندارد. 

  • این آبنما به دلیل جادویی بودن و تناقض با دانسته های بشر باعث ایجاد شگفتی و جذابیت فراوان و جذب مخاطب می شود.
  • امکان استفاده از آب شرب
  • کم مصرف
  • قابل اجرا بر اساس دکوراسیون محل نصب
  •  قابلیت تغییر جهت و سرعت آب با استفاده از نرم افزار  قابلیت تغییر رنگ آب به کمک رنگ های خوراکی

 

آبنما ضد گرانش زمین