آبنما الکتریکال

آبنما الکتریکال :

  آبنما الکتریکال پیوند تکنولوژی و آبنمای سنتی است .در آبنمای الکتریکال ،  با توجه به برنامه ای که برای آن از قبل تعریف شده است فواره ها حرکت نموده و جلوه آن با نور پردازی چند برابر می شود.این نوع آبنما را می توان در ابعاد مختلف و در هر محیطی راه اندازی کرد. از نظر اقتصادی نسبت به بقیه آبنما ها مرقوم به صرفه تر می باشند.
نرم افزار آبنمای الکتریکال توسط شرکت کوشش کار نوین بومی سازی شده و تمامی این پکیچ در ایران تهیه می شود.تا امروز به لطف خداوند متعال و یاری مهندسین جوان این شرکت چندین آبنمای الکتریکال در سراسر مهین عزیزمان کار شده که همه با موفقیت به بهره برداری رسیده اند .

۶

img_1788

۱۰