نمایشگر نانو گلس

تلویزیون های بزرگ شیشه ای نانو

شیشه های کوت شده با مواد نانو به صورت بک پروجکشن با کیفیت فول اچ دی