جمپینگ جت

جمپینگ جت یا فواره بلور، میله ای خم شده از جنس آب است که جریانی آرام و پیوسته از آب مانند میله ای شفاف را ایجاد می نماید.

جمپینگ جت (Jumping Jet) یا فواره بلور، میله‌ای خم شده از جنس آب است، جریانی آرام و پیوسته از آب، که مانند میله‌ای شفاف در هوا سیال است. جریان آب همیشه در هنگام عبور از لوله ها، دارای اغتشاش‌هایی‌ میشود که پس از پرتاب در هوا باعث از هم گسیختگی جریان و پخش شدن آب میشود. جت پران اغتشاش‌های ریز جریان آب را برطرف می‌کند تا نتیجه ی کار جریانی آرام و پیوسته از آب باشد، که به شکل میله‌ای شفاف به چشم می‌‌آید . جمپینگ جت می‌‌تواند فاصله‌های زیادی را طی‌ کند و به عنوان یک عنصره معماری مورد استفاده قرار گیرد. اگر از قابلیت برش نیز استفاده کنید، میله ی شما به صورت خط چین با فواصل متغییر و قابل کنترل در می‌‌آید.
در اینگونه از آبنماها ، با تغییر در ساختار مولکولی آب و باردار نمودن آن ، آب بسیار صاف و یکدست و لوله ای شکل بوده و از مبدا به مقصد جهش میابد و حالات جهش قابل برنامه ریزی میباشد . استفاده از نور لیزری در این آبنما باعث پوشش نوری کامل و یکدست میگردد .به دلیل عدم ریزش آبنما در مسیر جهش میتوان از این آبنما به عنوان تونلی جهت عبور افراد یا در ورودی استفاده نمود .