آبنما های موزیکال و الکتریکال شرکت کوشش کار نوین ( رقص آب و نور با موزیک )

آبنمای موزیکال بشر همیشه رابطه خوبی با موسیقی داشته است و قا عدتا هر انسانی عاشق یک نوع موزیک یا موسیقی هست. آب هم همیشه سمبل آرامش بوده است.

» آبنماهای موزیکال و الکتریکال
شاید بتوان گفت که این نوع آبنما پیوند تکنولوژی و آ بنمای سنتی است .در این نوع آبنما آب با توجه به برنامه ای که برای آن از قبل تعریف شده است فواره ها حرکت نموده و جلوه آن با نور پردازی چند برابر می شود.
این نوع آبنما را می توان در ابعاد مختلف و در هر محیطی راه اندازی کرد. از نظر اقتصادی نسبت به بقیه آبنما ها مرقوم به صرفه تر می باشند.
نرم افزار این سیستم توسط شرکت کوشش کار نوین بومی سازی شده و تمامی این پکیچ در ایران تهیه می شود.
تا امروز به لطف خداوند متعال و یاری مهندسین جوان این شرکت چندین آبنما از این سبک در سراسر مهین عزیزمان کار شده که همه با موفقیت به بهره برداری رسیده اند .
» آبنمای موزیکال
بشر همیشه رابطه خوبی با موسیقی داشته است و قا عدتا هر انسانی عاشق یک نوع موزیک یا موسیقی هست.
آب هم همیشه سمبل آرامش بوده است.
حال تکنولوژی روز به کمک بشر آمده و از تلفیق این دو آبنمای موزیکال پدید آمده است. این نوع آبنما که عمر آن چندین سال می گذرد هنوز جزو آبنما های پر طرف دار است.
هماهنگی آب و نور و موزیک و رقص آب با موزیک و هماهنگی آن با نور جلوه بسیار زیبایی را به آبنما می دهد و برای تماشاگران محیط زیبایی را فراهم می کند.
شرکت کوشش کار نوین در راستای سیاست های این شرکت شروع به طراحی و ساخت این نوع آبنما کرد و توانست برای اولین بار در ایران نرم افزار تخصصی آبنمای موزیکال را طراحی نما ید.
تا امروز به لطف خداوند متعال و یاری مهندسین جوان این شرکت چندین آبنما از این سبک در سراسر مهین عزیزمان کار شده که همه با موفقیت به بهره برداری رسیده.