آبنمای ضد جاذبه ( ضد گرانش زمین )

آبنمای ضد جاذبه ( ضد گرانش زمین )

آنجائیکه بر طبق قوانین فیزیک و قدرت جاذبه زمین آب باید به سمت زمین ریزش داشته باشد و امکان اینکه خلاف جهت زمین ریزش نماید بسیار دور از ذهن میباشد، در این سیستم با بهره گیری از تکنولوژی های خاص آب در حال ریزش به صورت قطرات درشت ( ۱ الی ۲ سانتیمتر) خواهد بود، و بر خلاف تصور عامه، این قطرات در حالت بی وزنی قرار گرفته و با خنثی نمودن جاذبه زمین با سرعت بسیار کم و به صورت آهسته به سوی زمین حرکت نموده و گاها طبق برنامه ریزی که در سیستم قرار می گیرد، آب به صورت معلق در هوا ثابت مانده و یا از زمین به سوی بالا حرکت خواهد نمود.
این آبنما به دلیل جادویی بودن و تناقض با دانسته های بشر باعث ایجاد شگفتی و جذابیت فراوان و جذب مخاطب می شود .
– آبنمای ضد جاذبه بی شک وسیله ای است که در دنیای تبلیغات مانندش وجود ندارد. این آبنما به دلیل جادویی بودن و تناقض با دانسته های بشر باعث ایجاد شگفتی و جذابیت فراوان و جذب مخاطب می شود.
ـ امکان استفاده از آب شرب
ـ کم مصرف
ـ قابل اجرا بر اساس دکوراسیون محل نصب
ـ قابلیت تغییر جهت و سرعت آب با استفاده از نرم افزار
ـ قابلیت تغییر رنگ آب به کمک رنگ های خوراکی

آبنما ضد گرانش زمین

آبنما ضد جاذبه


آبنما ضد گرانش زمین

آبنما ضد جاذبه